Grace Wahba Picture Gallery
Before the Graduation dinner, left to right: Hong Luo, Yi Lin, Hui Yu, Chenlei Leng, David Callan, Grace Wahba, Ming Yuan, Jiaqin Chen, Meng Chen, Xianhong Xie, Fan Lu, Yongho Jeon.