Grace Wahba Picture Gallery
Jiaqin Chen, Ming Yuan, Chenlei Leng and Hui Yu,2004. Last Graduation from 1210 W. Dayton.