Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group meets at the start of the Spring 2014 academic year: l to r: Han Chen, Zhigeng Geng, Anirudh Krisnakumar, Jing Kong, Shulei Wang, Ming Yuan (F), Grace Wahba (F), Garvesh Raskutti (F), Karl Rohe (F), Sijian Wang (F), Menggang Yu (F). Missing Luwan Zhang. (F) = Faculty. `