Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group meets Fall 2016. l to r: (F=faculty all others are students): Shulei Wang, Han Chen, Ming Yuan(F), Yuan Li, Luwan Zhang, Cuize Han, Grace Wahba(F), Xiaowu Dai, Yilin Zhang, Hao Zhou, Anru Zhang(F), Garvesh Raskutti(F)