Anglo-Chinese School Pre-U II Class, Singapore, 1969 (I'm in 2nd row, 4th from right)

With Erich Lehmann and Julie Shafer, Berkeley 1981

With UW alumni Ping Yan, Meng Chen, Fan Lu, Fang Fang, Roger and Sharon Qu, Zhen Luo, Xu He and Jun Shao - Shanghai May 2012

With UW alumni Yongjae Chang, Joungyoun Kim, Seungbong Han, Hongsuk Jorn, Hyunjoong Kim, Kwanho Cho, Hongshik Ahn, Yonghee Lee, Yongho Jeon, Hyungjun Cho, Hongyup Ahn, Honggie Kim and In-Kwon Yeo - Seoul Jun 2012

With UW alumni Wen-Da Lo, Chingching Yang and Yu-Shan Shih - Huisun Experimental Forest Station, Taiwan July 2012

With UW alumni Alan Chiang, Haoda Fu, Lei Shen, Kevin Guo, Xiwen Ma, Fan Yang, Rebecca Hozak, Haoyang Fan, Yunfei Chen, and Soomin Park - Eli Lilly, Indianapolis May 2014

With UW alumni Shijie Tang, Wei Zheng, Jie Zhang, Yang Zhao, Lei Xu, Ping Wang, Yuefeng Lu and Yi Chai - Boston May 2014

With UW alumni Wen-Da Lo, Yu-Shan Shih, Chin-Fu Hsiao, Chingching Yang and Pei-Sheng Lin - Institute of Population Health Sciences, Taiwan Jun 2017

With UW alumni Yu-Shan Shih, Wenda Loh, Ching-Ho Leu and Min-Ching Huang - Tainan, Taiwan Jun 2019

With Louis and Annabelle Chen and Weng Kee Wong - Singapore 2019

With UW alumni Shijie Tang, Yuanjun Shi, WenwenZhang, Lei Xu, and Wei Zheng - Boston Jan 2023